Temel Emlakçılık Hizmetleri Kursu

Programın Adı: TEMEL EMLAKÇILIK HİZMETLERİ

Programın Dayanağı: 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Özel Kurslar Tip Yönetmeliği 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilen “Özel Kurslar Çerçeve Programı”

Programın Seviyesi: Bu kurs programına katılacakların halen emlakçılık yapanların en az ilköğretim okulu mezunu (eski ilkokul mezunları dahil) seviyesinde, yeni emlakçılık yapmak üzere kursa katılacakların da orta öğretim kurumu mezunu yetişkinler seviyesinde olması.

Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar:
• Temel Emlakçılık Hizmetleri hak sahiplerinin talebi üzerine her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile mesleğin konuları içerisinde araştırma, bilirkişilik ve değerleme hizmetlerinin bütünüdür.
• Bu kurs programı ülkemiz ve dünyada emlakçılık sektöründe oluşan kanunlar hakkında da geniş çaplı bilgi vererek bu konuda eksikliği hissedilen nitelikli elemanların sektöre kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programını başarı ile bitiren kursiyerler sektörün çeşitli noktalarında görev almak üzere iş imkânına kavuşacak ve emlak sektöründeki kalite çıtasını yükselteceklerdir.
• Programın içeriği, pazarlama teknikleri müşteri ilişkileri, satış-kiralama değerlemenin öncesi ve sonrası hizmetleri ile tapu kadastro, şehir planlama ve genel hukuk bilgisi konularını kapsamaktadır.
• Programın konuları zincirleme olarak birbirini tamamlamaktadır. Program konuları işlenirken gerektiğinde alanında uzman kişiler sınıf ortamına getirilecektir.
• Kurs programı uygulanırken yapılacak bilgisayar, video ve vcd gösterilerinin yanında emlak bürolarında, tapu dairelerinde ve sahada yapılacak uygulamaları da içeren geziler düzenlenecektir.
• Öğreticiler konularında sertifika ve lisans diplomalarına sahip konularında çalışmış ya da halen çalışmakta olan tecrübeli kişiler olup bilgileriyle birlikte deneyimlerini de kursiyerlere aktaracaklardır.
• Kurs programının tamamlanmasından sonra başarılı olan kursiyerlerden isteyenlere staj yapma imkanı sağlanacaktır.

Programın süresi

Toplam süre: 4 hafta 100 saattir.

Ankara Temel Emlakçılık Hizmetleri Kursu


 

Emlakçılık Meslek Kursları için Milli Eğitim Bakanlığı kararı

Ülkemizdeki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin denetim ve gözetiminden Bakanlığımızın yetkili ve yorumlu olduğu Anayasanın 42′inci maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 56′ıncı maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Bu hükümlere rağmen bazı illerimizdeki emlakçılık meslek odaları ve demekleri Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimi merkezleri ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının düzenlediği kurslarda verilen emlakçilik kursu belgelerini geçerli saymadıkları ve vatandaşa bu konuda güçlük çıkardıkları ulaşan bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Ülkemizde yaşayan her kişi ve kuruluşun eğitim faaliyeti düzenleme hakkı bulunduğu bir gerçektir. Ancak uygulama aşamasında ya Bakanlığımızın ilgili birimlerinden izin alınması veya ilgili birimleri ile işbirliği yapılması zorunluluğu bulunduğu, Anayasa ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen hükümler doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği ilgi (a) da kayıtlı Danıştay Karan ve ilgi (c) de kayıtlı Başbakanlık Genelgesinde açık olarak belirtilmektedir.

Ayrıca, Danıştay’ın ilgi (b) de kayıtlı karart gereğince emlakçılık kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları tarafından açılacağını hükme bağlamıştır. Aynı kararda Emlakçılar Odası, Emlak Meslek Dernekleri ile Sanayi ve Ticaret Odaları bünyesindeki emlakçilik birimlerine emlakçilik kursu açma yetkisi veren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TS-11816 “Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurullar” standardının 133 maddesinin yürürlüğünü de durdurmuştur.